วันที่ 30 เมษายน 2563 กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท  ได้ประชุมบุคลากร​เพื่อติดตามการทำงานแบบ Work from home ที่ได้มอบหมาย แนวทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มอาชีพระยะสั้นและสถานการณ์การรับนักศึกษาในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า19 (COVID-19) และรับชมรายการ “สายใย กศน.” ทางช่อง ETV ในเรื่องการ “การขับเคลื่อนการเรียนการสอน กศน.ออนไลน์ในสถานการณ์ โควิด19” โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท