ทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กศน.ตำบลตานี : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

1.ชื่อแหล่งเรียนรู้  : วัดตานีกนิษฐาราม

2.เจ้าของแหล่งเรียนรู้/ผู้รู้/ปราชญ์ : พระครูนวกรรมกิจโกศล (ทวีศักดิ์)       

3.ที่ตั้ง : บ้านตานี หมู่ที่ ๑ ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Page/Face book : วัดตานีกนิษฐาราม อำเภอปราสาท ตำบลตานี จังหวัดสุรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ : -

ความเป็นมาโดยย่อ :

วัดตานีกนิษฐาราม ก่อตั้งเมื่อ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีหลวงปู่หงส์ พรหมปัญโญ เป็นประธานพิธีสวดตั้งชื่อวัดชั่วคราวก่อน (วัดป่าพัฒนาวราราม) วัดมีป่าช้าอยู่แล้ว ๑๐ กว่าไร่ ใช้เป็นพื้นที่เผาศพ และฝังศพของชาวบ้านซึ่งสมัยนั้นไม่มีเมรุ และได้สร้างศาลาขึ้นมากลางป่ามีเสาจำนวน ๑๐ กว่าต้น

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนตั้งเสาไฟฟ้าเข้าวัด ๒๐ กว่าต้น หม้อแปลงไฟฟ้า ๑๐ แอมป์ เจาะน้ำบาดาลในวัด สร้างห้องน้ำ ๘ ห้อง โรงครัว ๑ โรง ห้องเรียน ๑ ห้อง สร้างกุฏิหลังคามุงใบจาก ๑๐ หลัง ซื้อที่ดินชาวบ้านที่ติดป่าช้าเพิ่มมาอีก ในเวลานั้นชาวบ้านตานีเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีเมรุเผาศพ

พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้หญิงในหมู่บ้านโดนรถชนตาย ๒ ศพ จึงนำมาเผากลางทุ่งในป่าช้าแต่ฝนตกลงมาพอดี อาจารย์น้อยเห็นสภาพแล้วหดหู่ใจจึงคิดจะสร้างเมรุให้ดีที่สุดเพราะมนุษย์เป็นผู้ที่ประเสริฐ  จึงทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างเมรุในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ. ๒๕๔๖ ทอดกฐินสมทบทุนซื้อที่ดินของคุณครูเนือย และยายสุเคียด ทางทิศตะวันออกจำนวน ๓๐ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา ติดลำห้วยจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ และหางบขุดสระน้ำในพื้นที่ ๗ ไร่ ลึก ๗ เมตร เพื่อนำดินที่ขุดสระมาถมในพื้นที่ ๓๐ กว่าไร่ สูงเกือบ ๔ เมตร ทำถนนผ่านทุ่งนาระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตร

5.ผู้สำรวจ : นายอภิชน  เพียรเสมอ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

โทร : 0943467585

6.ลักษณะกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้

เป็นมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

7.จุดเด่น

มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากมาย ทั้งทางวัตถุและแหล่งคุณธรรม เช่น ด้าน สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และด้านสถานที่ ปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นก็มีแหล่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตหลากหลายสาขาที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า เพราะ เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรม มีทรัพยากร ทาง กายภาพ ทรัพยากรทั้งที่เป็นรูปธรรมและ นามธรรม

 

8.ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ/ความภาคภูมิใจ

             ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูนวกรรมกิจโกศล

          

รูปภาพ

คำบรรยายภาพ

ประตูทางเข้าวัดตานีกนิษฐาราม

ศาลาการเปรียญวัดตานีกนิษฐาราม

พระประทานวัดตานีกนิษฐาราม

พระพุทธรูปประจำวันเกิด

                  

รูปเหมือนหลวงปู่หงส์